Υποστρώματα Δαπέδων

ФОТО НА ЗАСТАВКУ

Ανακλαστική μεμβράνη

αποτελείται από μια στρώση με κυψελίδες αέρα που καλύπτεται εκατέρωθεν από στρώσεις πλαστικού φιλμ ψεκασμένο με αλουμίνιο.


Aνακλαστικό υπόστρωμα

προωθεί την ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας στο πάτωμα, και στην πραγματικότητα επιταχύνει το σύστημα θέρμανσης