ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝА ΚΑΛΩΔΙА ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ

Technical
Specifications

Технические
характеристики

ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΘΕΡΜ 15 ВТС 230V (max t-120 C)
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΘΕΡΜ 30 ВТС 230V (max t-120 C)
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΘΕΡΜ 45 ВТС 230V (max t-120 C)
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΘΕΡΜ 60 ВТС 230V (max t-120 C)

unnamed

unnamed

ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΘΕΡΜ 80 СТЕ 230V (max t-80 C)

unnamed

unnamed

ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΘΕΡΜ 15 ВТХ 230V (max t-190 C)
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΘΕΡΜ 30 ВТХ 230V (max t-190 C)
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΘΕΡΜ 45 ВТХ 230V (max t-190 C)
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΘΕΡΜ 60 ВТХ 230V (max t-190 C)
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΘΕΡΜ 80 ВТХ 230V (max t-190 C)
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΘΕΡΜ 95 ВТХ 230V (max t-190 C)

unnamed

unnamed

ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΘΕΡΜ 10 НТР 230V (max t-65 C)
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΘΕΡΜ 15 НТР 230V (max t-65 C)
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΘΕΡΜ 25 НТР 230V (max t-65 C)
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΘΕΡΜ 33 НТР 230V (max t-65 C)

unnamed

unnamed

ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΘΕΡΜ 12 НТВ 230V (max t-65 C)
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΘΕΡΜ 17 НТВ 230V (max t-65 C)

unnamed

unnamed

ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΘΕΡΜ 10 НТМ 230V (max t-65 C)
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΘΕΡΜ 15 НТМ 230V (max t-65 C)

unnamed

unnamed

ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΘΕΡΜ 15 НТА 230V (max t-65 C)
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΘΕΡΜ 20 НТА 230V (max t-65 C)
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΘΕΡΜ 25 НТА 230V (max t-65 C)

unnamed

unnamed

unnamed

Τεχνικές Προδιαγραφές

unnamed

Технические
характеристики

unnamed

Οδηγίες Εγκατάστασης

unnamed

Installation RUS

Πεδία Εφαρμογής

Θέρμανση οροφών και υδρορροών

Αποσυμφόρηση της σκεπής από την συσσώρευση χιονιού και λιώσιμο του πάγου από τις υδρορροές.


Βιομηχανική και οικιακή θέρμανση

Σωλήνες, δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια. Θέρμανση εξασφαλίσει την ροί του κρύου νερού στο σπίτι, στο γκαράζ, στο πάρκινγκ.


Θέρμανση αποχέτευσης